Skip to content

Terms & Conditions

Regulamin sklepu internetowego “Nespoon”, należącego do Fundacji Sztuki Zewnętrznej 

Regulamin sklepu internetowego Fundacji Sztuki Zewnętrznej określa zakres i warunki sprzedaży produktów znajdujących się w jego ofercie.

Sklep internetowy www.nespoon.art prowadzony jest przez Fundację Sztuki Zewnętrznej, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336487. Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON 142009703 oraz NIP 5222930386.

Adres pocztowy: Fundacja Sztuki Zewnętrznej, Nowy Świat 35/3A, 00-029 Warszawa
Adres e-mail: contact@nespoon.art

DEFINICJE

Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep, tj. Fundacja Sztuki Zewnętrznej, Nowy Świat 35/3A, 00-029 Warszawa.

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy w postaci strony internetowej wraz ze wszystkimi podstronami, umieszczony pod adresem: www.nespoon.art.

Produkty – różnorodne wytwory artystyczne autorstwa Nes Nespoon w formie materialnej, jak i elektronicznej, dostępne do zakupu w Sklepie.

Klient/Kupujący/Użytkownik – Konsumenci oraz przedsiębiorcy, osoby prawne i inne osoby dokonujące zakupów w Sklepie.

Konsument –  to konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Od 1 stycznia 2021 roku przepisy dotyczące konsumenta będą stosowane także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto – nazwa (login w postaci adresu e-mail Kupującego) i hasło podane przez Kupującego lub wygenerowane przez Sklep oraz komplet informacji przechowywanych w Sklepie, dotyczący danych Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień i realizowanych Zakupów, z wykorzystaniem którego Kupujący może składać Zamówienia oraz realizować Zakupy.

Zamówienie – lista Produktów znajdująca się w Koszyku.

Koszyk -jedna z podstron Sklepu, ukazująca Produkty wybrane przez Kupującego do Zakupu.

Zakup – zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym, który prawidłowo złożył Zamówienie w Sklepie i je opłacił. Zakup dokonywany jest poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami).

Potwierdzenie Zakupu – wiadomość mailowa wysłana przez Sklep na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego potwierdzająca, że Zakup może zostać zrealizowany przez Sklep.

Mail– list w formie elektronicznej. Również: wiadomość mailowa, e-mail.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Dokonując Zakupu, Kupujący wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem posiadania:
 1. Urządzenia (komputer, tablet lub smartfon),
 2. Dostępu do sieci Internet,
 3. Przeglądarki internetowej typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji,
 4. Aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 5. Znajdujące się w Sklepie zdjęcia Produktów i teksty opisów Produktów objęte są ochroną praw autorskich, a ich użycie do celów komercyjnych bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Kupującego, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

CENY

 1. Wszystkie ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotówkach. 
 2. Podane przy Produktach ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją Zakupu. 
 3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. 
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 6. Zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na cenę Produktu już zamówionego przez Kupującego. 
 7. Każdy Zakup dokumentowany jest dowodem zakupu.
 8. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący wybiera Produkt i umieszcza go w Koszyku poprzez kliknięcie odpowiedniego guzika (Kup, Kup teraz, Dodaj do koszyka itp.). Zamówienie może zawierać dowolną ilość Produktów, z uwzględnieniem zapisów dotyczących kosztów dostawy.
 2. Aby zrealizować Zakup, należy podać dane Kupującego: imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Można to zrobić poprzez utworzenie własnego Konta w Sklepie lub bez tworzenia Konta.
 1. W przypadku korzystania z Konta, wszystkie dane Kupującego zostaną wypełnione przy Zakupie automatycznie.
 2. Istnieje możliwość zmiany danych i adresu dostawy zapisanych na Koncie w trakcie wypełniania formularza.
 3. Aby założyć własne Konto, należy wypełnić formularz znajdujący się TU, podając aktywny adres email i indywidualne hasło dostępu. Aby zalogować się do Konta, należy wpisać adres e-mail oraz indywidualne hasło dostępu.
 4. Lista dodanych Produktów oraz ich wartość znajduje się w Koszyku. Jest to miejsce, gdzie można skorygować listę Produktów przed Zakupem poprzez skasowanie z niej części Produktów oraz poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości sztuk/egzemplarzy wybranych Produktów.
 5. Kupujący dokonuje wyboru sposobu:
  1. dostawy spośród dostępnych w Sklepie,
  2. płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w podsumowaniu Zamówienia po wyborze przez Kupującego formy dostawy produktu i formy płatności. Koszt wybranego sposobu dostawy zostanie zsumowany z wartością Zamówienia.
 7. Po dokonaniu Zakupu, Sprzedawca wysyła do Kupującego mail potwierdzający ten fakt wraz ze szczegółami transakcji Zakupu.
 8. Podczas dokonywanie Zakupu z odroczonym terminem płatności (przy wyborze płatności przelewem), Kupujący otrzyma mail potwierdzający ten fakt wraz ze szczegółami Zamówienia oraz informacją o oczekiwaniu na dokonanie płatności. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę przelewu bankowego, Kupujący otrzyma mail potwierdzający ten fakt wraz ze szczegółami transakcji Zakupu.
 9. W przypadku nieotrzymania maila od Sprzedawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia Zakupu, zawierającego potwierdzenie Zakupu lub informację o braku możliwości realizacji Zakupu, Kupujący powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać spośród następujących form płatności za Zakupy:
  1. przelew bankowy tradycyjny – w przypadku wyboru tej formy płatności dane do wykonania przelewu zostaną przesłane mailem oraz przedstawione na podstronie Sklepu, podsumowującej Zamówienie, 
  2. płatność online kartą płatniczą (dostępne formy płatności: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) lub Blikiem. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.
 2. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub Blikiem, Zakup jest dokonany z chwilą dokonania płatności poprzez bezpieczną bramkę płatności. W ciągu 2 dni roboczych od dokonania Zakupu, Sprzedawca potwierdza mailowo jego przyjęcie i rozpoczyna procedurę wysyłki. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro”
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem, Zakup jest dokonany z chwilą wpływu na konto bankowe Sprzedawcy przelewu bankowego za dane zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W ciągu 2 dni roboczych od rozpoczęcia czasu realizacji zamówienia Sprzedawca potwierdza mailowo jego przyjęcie i rozpoczyna procedurę wysyłki.
 4. Zakup zostanie niezwłocznie zrealizowany pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Produktów, Kupujący zostanie poinformowany o tym i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie realizacji Zakupu (np. wydłużenie czasu oczekiwania, realizacja części Zakupu, anulowanie całości zamówienia).
 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę zakupionych Produktów na terenie Polski.
 2. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia Zakupu.
 1. W przypadkach niektórych dzieł sztuki, termin wysyłki na terenie Polski może być inny, co zostanie szczegółowo opisane na stronie Produktu. 
 2. Sprzedawca może oferować Produkty w przedpłacie, a szczegóły dotyczące wykonania dzieła oraz terminu realizacji zamówienia zostaną szczegółowo opisane na stronie takiego Produktu.
 3. Kupujący ma do wyboru na terenie Polski odbiór zamówienia korzystając z usług InPost lub Poczty Polskiej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy, wynikające z obsługi przesyłki przez firmę InPost lub Pocztę Polską.
 4. Opłata za dostawę na terenie Polski dotyczy pojedynczej paczki o maksymalnych wymiarach: 190 x 380 x 640 mm i maksymalna wadze 25 kg w przypadku wyboru paczkomatu InPost oraz o maksymalnej wadze 10 kg w przypadku Poczty Polskiej.
 5. Aktualny cennik kosztów pakowania i wysyłki dla usług InPost oraz Poczta Polska:
  • Poczta Polska: 20zł za przesyłki do 2kg, 30zł dla przesyłek od 2 do 10kg
  • Paczkomat INPOST: 20zł dla przesyłek lekkich (do 2kg), 30zł dla przesyłek od 2 do 25kg
  • Kurier INPOST: 25zł dla przesyłek lekkich do 2kg, 40zł dla przesyłek od 2 do 10kg, 50zł dla przesyłek od 10 do 20kg
  • Wszystkie przesyłki InPost są ubezpieczone.
 6. Dla wybranych Produktów, na przykład z powodu niestandardowych wymiarów, mogą być dostępne jedynie niektóre z form dostawy.
 7. W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zakupionych Produktów. 
 8. Istnieje możliwość odbioru przez Kupującego zamówionego towaru w pracowni Nespoon w Warszawie po wcześniejszym umówieniu terminu. W takim wypadku należy zaznaczyć wśród opcji “Odbiór osobisty”.

PRODUKT ELEKTRONICZNY

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego produktu.
 3. Zakupiony przez Kupującego produkt jest dostępny do pobrania bezpośrednio z Konta Klienta, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Kupującego z aktywnym linkiem lub instrukcją dotyczącą sposobu, w jaki można uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 4. Jeśli w opisie produktu na Platformie wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 5. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z produktu elektronicznego. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego produktu elektronicznego.
 6. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkt elektroniczny lub dane do swojego konta innych podmiotom.
 7. Zakupiony produkt stanowi własność Sprzedawcy i nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sztuki Zewnętrznej, Nowy Świat 35/3A, 00-029 Warszawa, adres e-mail: contact@nespoon.art. 
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu obsługi Konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 5. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sformułowane zgodnie z ww Ustawą.
 1. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego, ale nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy do pobrania TUTAJ.
 2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zwrotowi podlegają tylko Produkty w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu. Jakiekolwiek ślady użytkowania zakupionych Produktów skutkują niemożnością odstąpienia od umowy i zwrotu środków.
 4. Zwracane produkty należy odesłać do Sklepu na adres: ul. Kolejowa 45/76, 01-210 Warszawa w terminie nie późniejszym niż wskazany w punkcie 1.
 5. Do zwracanych Produktów należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 6. Koszty odesłania Produktu do Sklepu w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w punkcie 1, pokrywa Kupujący. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakup Produktu lub Produktów.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 10. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  2. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  4. treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  5. rozpakowanych z fabrycznego opakowania maskotek, zabawek oraz gier planszowych. 

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeśli zakupiony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. 
 2. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową, przy czym Sprzedawca nie odpowiada za niezgodności Produktu z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział lub powinien wiedzieć o tej niezgodności. 
 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji (w formie pisemnej) w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zakupu na adres mailowy: contact@nespoon.art.
 2. Kupujący będący przedsiębiorcą, nabywający Produkt w celu nie związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do uprawnienia Kupującego do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca może zgodnie z własnym wyborem:
  • niezwłocznie wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad,
  • wadę usunąć,
  • odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za Produkt dotknięty wadą fizyczną.
 3. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien przesłać Produkt Sprzedawcy na adres: ul. Kolejowa 45/76, 01-210 Warszawa, wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym, który powinien zawierać: opis stwierdzonej niezgodności oraz preferowany sposób rozwiązania reklamacji. Druk reklamacyjny do pobrania TUTAJ.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 6. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.
 7. Różnice pomiędzy wizualizacją, a rzeczywistym wyglądem Produktu dostępnego w Sklepie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji Produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktów, Kupujący jest zobowiązany zapytać o nie Sprzedawcę poprzez adres mailowy: contact@nespoon.art
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Produkt. 
 9. Zwrotu płatności za reklamowany Produkt Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeśli Kupujący przekazał błędne lub niepełne dane niezbędne do dokonania zwrotu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe adresu mailowego wskazanego przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonywanie czynności na rzecz Kupującego, które wynikają z przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.5.2023 roku do odwołania. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według jego dotychczasowych postanowień.